SKUPINA NÁZOV CENA KOLOK
B Osobný automobil 990 33
A1 Motocykel do 125 ccm 300 16,50
A2 Motocykel do 35 kw 500 16,50
A Motocykel bez obmedzenia 550 16,50
B+E 96 Príves pre osobné bez skúšky od 4250 kg 350 10
B+E Príves pre osobné so skúškou do 3500 kg hmotnosti prívesu 400 33
B+A1 Osobné + motocykel do 125 ccm, nad 17 rokov 1200 49,50
B+A2 Osobné + motocykel do 35 kw nad 18 rokov 1500 49,50
B+A Osobné + motocykel bez obmedzenia nad 24 rokov 1550 49,50
A1/A2 Rozšírenie bez skúškok s praxou 300 10
A2/A Rozšírenie bez skúškok s praxou 400 10
Kondičná Kondičná jazda 30
Skúška skúška po alkohole 50
B Doškolovák 300